Hide Main content block

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 พฤษภาคม 2560
37
เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง หรือ อพท.๓ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองการประเมินเอกสาร (Coaching) ในโครงการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ ประเภทโรงแรม ปี ๒๕๖๐ (Green Hotel) ...

คลังความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

12 กันยายน 2557
3081
  สืบสานประเพณีสัมผัสวิถีจีนโบราณ...เทศกาลไหว้พระจันทร์บ้านชากแง้ว           “หนองชะแง้ว” หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า “บ้านชากแง้ว” ตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นชุมชนจีนโบราณที่แต่ก่อนชาวจีนโล้สำเภาอพยพขึ้นฝั่งแล้วตั้งรกรากปักหลักฐานจำนวนมาก ...

ข้อมูลท่องเที่ยว

6 มิถุนายน 2560
34
โปรแกรมท่องเที่ยวพิเศษ - เริ่มต้นทริป...สัมผัสวิถีชุมชนเรียบง่ายที่ชุมชนตะเคียนเตี้ย เยี่ยมชมบ้านร้อยเสา จิบน้ำอัญชันมะพร้าวอ่อน เรียนรู้วิถีเส้นทางมะพร้าว - แวะผ่อนคลายริมอ่าง... ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชันเดินเล่นผ่อนคลายในสวนสาธารณะรับอากาศบริสุทธ์ - แวะท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริที่ ...
Top