ข่าวประชาสัมพันธ์

5 กุมภาพันธ์ 2557
3253
ขอเชิญร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือพื้นที่พิเศษเลยและกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเมืองที่เป็นมิตรกับจักรยานและเส้นทางกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยโดย อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย ร่วมกับ จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพด่านซ้ายวันเสาร์ที่ ๒๒ ...

สื่อประชาสัมพันธ์

28 พฤษภาคม 2558
2701
https://youtu.be/Fo16qYSG7gk   สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คลังความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7 พฤษภาคม 2557
4667
รถกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง : ความฝันที่กำลังจะเป็นจริง   ผู้เขียนเป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนให้สร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง แม้ว่าอุทยานแห่งชาติภูเขาเทเบิ้ลที่เมืองแคปทาวน์ อัฟริกาใต้ หรืออุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ของแคนาดาที่เคยไปเยือนหลังสุด ซึ่งว่าสวยมาก ๆ แล้ว แต่ก็ยังสู้เพชรเม็ดงามของไทย ...

ข้อมูลท่องเที่ยว

20 กันยายน 2556
3765
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เมืองเชียงคาน : ปฏิสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับธรรมชาติ และวัฒนธรรม" Creative nature Creative calture ชมนิทรรศการมีชีวิตของชุมชนเชียงคานและชิมอาหารพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 นี้ เวลา 17.00 น. ณ ลานวัดศรีคุนเมือง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Top