1 2 3 4 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวประกวดราคา

27 ธันวาคม 2562
53
ประกาศองค์การบริการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 

คลังความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

13 สิงหาคม 2557
3476
แห่ขุดลูกปัดทวารวดีที่เมืองอู่ทอง ราวปี พ.ศ.๒๕๑๐           การขุดหาลูกปัดโบราณทวารวดี กล่าวกันว่าไม่เคยมีครั้งไหน และในพื้นที่ใดที่เอิกเกริกและยิ่งใหญ่เท่าที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากพบเป็นจำนวนมาก ในอาณาบริเวณกว้างขวาง ...

ข้อมูลท่องเที่ยว

10 มีนาคม 2557
6570
  เที่ยว “อู่ทอง” ท่องทริปธรรม...แดนดินถิ่นทวารวดี มีวัดแห่งแรกในเมืองไทย/ปิ่น บุตรี          โดย : ปิ่น บุตรี(pinn109@hotmail.com) ภาพการขุดค้นซากเมืองโบราณอู่ทอง(ภาพ : พิพิธภัณฑ์อู่ทอง)   อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ...

สื่อประชาสัมพันธ์

12 มกราคม 2560
1626
นิตยสารท่องเที่ยวที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในเมืองไทย ของเดือนมกราคม ปี60  อสท ออกแล้วชุมชนบ้านโคก เมืองโบราณอู่ทอง มีส่วนร่วมอยู่ในนิตยสาร ดีใจหลาย ขอขอบคุณ อพท นำ ที่ให้บ้านโคกมีวันนี้เด้อ  
Top