Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

.

กระตุ้นเกาะกระแสเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษด้วยพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปกับ อพท. : รีวิวการนำจักรยานขึ้นเครื่องบิน
01.Nov.2014
Rate this item
(0 votes)

                   ปัจจุบันคนนิยมหันมาขี่จักรยานกันเพิ่มมากขึ้น  ทั้งการใช้งานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน และการขี่เพื่อท่องเที่ยวซึ่งสามารถทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย   การใช้งานจักรยานตามที่กล่าวข้างต้นแทนการใช้พาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยลดการปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษทางอากาศอื่นๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงได้  จักรยานจึงถือเป็นพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยสองแรงขาที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

                   เมื่อมีผู้หันมานิยมขี่จักรยานกันมากขึ้น  การขี่เพื่อใช้งานในชีวิตประจำวันบนเส้นทางเดิมๆ และเพื่อขี่ออกกำลังกายในสวนสาธารณะเริ่มกลายเป็นสิ่งที่จำเจ   ปัจจุบันจึงมีกลุ่มผู้นิยมปั่นจักรยานที่เริ่มมองหาประสบการณ์ใหม่ๆ โดยการนำจักรยานคู่ใจไปขี่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ กันมากขึ้น   ซึ่งรูปแบบการเดินทางก็จะมีทั้งการขี่จักรยานไปเองตั้งแต่ออกเดินทางจากที่พัก การนำจักรยานบรรทุกใส่รถยนต์ส่วนตัวและการนำขึ้นระบบบริการขนส่งมวลชนต่างๆ  เพื่อไปขี่ท่องเที่ยวแบบละเลียดชื่นชมบรรยากาศในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ มีทัศนียภาพที่สวยงาม และสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน  ซึ่งผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งทางบก ทางน้ำ รวมทั้งสายการบินต่างๆ ก็เริ่มหันมาตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มดังกล่าวกันมากขึ้น  ทุกวันนี้จึงเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับนักขี่จักรยานที่จะนำพาเอาจักรยานคู่ใจไปปั่นเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ห่างไกลจากที่พักอาศัยของตนเอง ซึ่งก็รวมถึงการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. ด้วย

                วันนี้ อพท.  จึงขอมารีวิว 4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการนำจักรยานพับคู่ใจขึ้นเครื่องบินไปขี่ท่องเที่ยวยังที่ต่างๆ มาให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ห่อหุ่มจักรยานให้เรียบร้อย โดยการใส่ลงกล่อง หรือถุงใส่จักรยาน พร้อมปล่อยลมยางออกเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับล้อและยางรถเนื่องจากห้องสัมภาระของเครื่องบินจะไม่มีการปรับความดันอากาศ นอกจากนี้การห่อหุ้มจักรยานให้เรียบร้อยจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการลำเลียงจักยานขึ้นลงเครื่องบินด้วย

 

 

2. เมื่อไปถึงสนามบิน นำจักรยานที่ห่อหุ้มเรียบร้อยแล้วเข้าเครื่องสแกนวัตถุ เพื่อผ่านเข้าไปที่เคาท์เตอร์เช็คอิน

 

3.  ทำการเช็คอินโดยแจ้งเจ้าหน้าที่เช็คอินด้วยว่า ในกระเป๋าสัมภาระมีจักรยานพับอยู่ แล้วจักรยานสุดรักของท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ของสายการบิน

 

4.  เมื่อเดินทางไปถึงยังสนามบินที่หมาย จักรยานจะถูกลำเลียงออกมาทางสายพานร่วมกับสัมภาระอื่นๆ ของผู้โดยสาร  เพียงเท่านี้ทุกคนก็สามารถนำจักรยานคู่ใจเดินทางไปขี่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

 

 

หมายเหตุ : ควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของแต่ละสายการบินและชนิดของเครื่องบินก่อน  เนื่องจากบางสายการบินอาจมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  และหากจะเริ่มขี่จักรยานจากสนามบิน นักขี่จักรยานควรนำที่สูบลมแบบพกพาติดตัวไปด้วย เนื่องจากสนามบินส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดเตรียมจุดบริการสำหรับเติมลมล้อรถไว้ให้

 

ปัจจุบัน อพท. ได้ริเริ่มจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานในพื้นที่พิเศษทุกแห่งของ อพท. แล้ว โดยได้จัดทำออกมาเป็นหนังสือคู่มือและแผ่นพับแนะนำเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยาน  ประกอบด้วย

อพท. ๑ พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง

แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานบ้านท่าโสม

แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานบ้านสลักเพชร

แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานบ้านด่านใหม่

คู่มือท่องเที่ยวในเกาะหมากด้วยจักรยาน

อพท.๓ พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

อพท.๔ พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร

หนังสือปั่นตามฝัน 3 เส้นทางมรดกโลก บอกเล่าเรื่องราวการขี่จักรยานท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร  (http://www.dasta.or.th/th/operating-news-2/172-172.html)

อพท.๕ พื้นที่พิเศษเลย

แผนที่เส้นทางจักรยานจิตวิญญาณเมืองด่านซ้าย

อพท.๖ พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

แผนที่เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

อพท.๗  พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

แผนที่เส้นทางปั่นวัดใจ ที่เคยใช้ในกิจกรรมแข่งขันจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

_______________________________________________________

Read 5118 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction