Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

.

TSTA Awards 2016
14.Jun.2016
Rate this item
(3 votes)

3.DASTA_Website_Post_Custom.jpg

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดกิจกรรมประกวดรางวัล Thailand Sustainable Tourism Awards 2016 ประกวดคลิปสั้น (Viral Video)  ส่งเสริมแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ "ถอยหลังเที่ยว Thainess experience" อันหมายถึง การถอยหลังกลับไปเที่ยวเพื่อสัมผัสธรรมชาติอันทรงคุณค่า วิถีชีวิต วัฒนธรรม ในแบบเดิมๆ "Nostalgia" โดยมีกฎกติกาดังต่อไปนี้

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. 1. ผู้ประกวดทีมละ 1-3 คน อายุระหว่าง 15-35 ปี (พร้อมตั้งชื่อทีม)
 2. 2.จัดทำคลิปส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด “ถอยหลังเที่ยว Thainess experience” ความยาวของผลงาน :  ไม่เกิน 2 นาที (รวมเครดิต และจะต้องขึ้นชื่อโครงการ โลโก้ อพท. พร้อม โลโก้ Sponsor ในท้ายคลิป) โดยอัพโหลดไฟล์วิดีโอต้นฉบับเป็นสกุล MP4, AVI หรือ MOV เท่านั้น
 3. 3. ตั้งชื่อคลิปของท่าน พร้อมเขียนแสดงแนวคิดที่ต้องการสื่อความหมาย (เป็นไฟล์ Word)
 4. 4. กรอกใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วน
 5. 5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครโดยต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องกำกับ
 6. 6. ส่งเอกสารตามข้อ 4, 5 และลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์ตามข้อ 2 และแนบไฟล์ตามข้อ 3 มายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 7. 7. หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
 8. 8. ไม่จำกัดจำนวนคลิปต่อทีม
 9. 9. คลิปที่ส่งประกวดจะถูกอัพโหลดขึ้นที่ www.youtube.com/user/DASTAchannel และถือเป็นลิขสิทธิ์ของ อพท. ในการนำไปทำซ้ำ หรือเผยแพร่
 10. 10. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 11. 11. ประกาศผล 6 ทีมเข้ารอบสุดท้าย ทาง www.facebook.com/DASTATHAILAND ในวันที่  29 กรกฎาคม 2559
 12. 12. ผู้เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้ายจะได้เข้าร่วม Workshop ทำกิจกรรมในพื้นที่พิเศษสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ร่วมกับ อพท. โดยจะมีการแจ้งวัน และเวลาให้ทราบ
 13. 13. รางวัลชนะเลิศ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ และสัมภาษณ์ลงนิตยสาร a day
 14. 14. ผลงานทั้งหมด จะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการ และจะมีการจัดงานประกาศผลและมอบรางวัล ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559

เกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ

 1. 1. แนวคิดสร้างสรรค์และเนื้อหาของผลงานสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมอยากออกไปถอยหลังเที่ยว เที่ยวด้วยหัวใจรักษ์ความยั่งยืน โดยยึดหลัก 3-I นั่นก็คือ Inspired (สร้างแรงบันดาลใจ) Intrend (เนื้อหาร่วมสมัย) Impact (ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน)
 2. 2. เทคนิคการถ่ายทำและคุณภาพของภาพ
 3. 3. ลำดับภาพและเสียง
 4. 4. ทีมที่มียอด Like สูงสุดทาง www.youtube.com/user/DASTAchannel จะได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติ

ข้อห้ามและเงื่อนไข

 1. 1. ผลงานทั้งภาพและเสียงไม่มีเนื้อหาสอดเสียดบุคคล ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคล สมาคม หรือองค์กรใดๆ
 2. 2. ผลงานทั้งภาพและเสียงไม่มีเนื้อหาสร้างความแตกแยก ตลอดจนไม่ขัดต่อประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม
 3. 3. ผลงานทั้งภาพและเสียงไม่มีเนื้อหาของการทารุณกรรมสัตว์และรุกล้ำทำลายธรรมชาติ
 4. 4. ต้องไม่มีการนำเอาภาพ หรือเสียง ที่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ในผลงาน
 5. 5. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ อพท.

ช่องทางการโหลดใบสมัคร และโลโก้ อพท รวมทั้ง Sponsor

ช่องทางการส่งใบสมัครและผลงาน

 • - ส่งใบสมัครและดาวน์โหลดผลงาน ผ่านระบบ Email Address ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

กำหนดการรับสมัคร และกำหนดการตัดสิน

 • - รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน  2559 ถึง 15 กรกฎาคม 2559
 • - ปิดรับผลงานวันที่ 15 กรกฎาคม  2559  ซึ่งผลงานของทุกทีม จะได้รับการอัพโหลดขึ้น YouTube Channel ของทางโครงการ
 • - วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จะมีการคัดเลือกผู้เข้ารอบ Fast Track จำนวน 1 ทีม
    (Fast Track คือ ทีมที่มีจำนวนยอดไลค์ใน YouTube ที่ www.youtube.com/user/DASTAchannel มากที่สุด นับจากจำนวนไลค์ของวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 22:00 น. เป็นที่สิ้นสุด)
 • - ประกาศผลรายชื่อทีมผู้เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายที่เหลือ ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รวมผู้เข้ารอบทั้งหมด 6 ทีม
 • - วันที่ 6-7 สิงหาคม 2559 อพท. พาผู้เข้าประกวด 6 ทีมสุดท้ายเข้า Workshop ที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อผลิตผลงานรอบชิงชนะเลิศ
 • - วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศ

รางวัล

 1. 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท 1 รางวัล
 2. 2. โล่ประกาศเกียรติคุณจากทาง อพท.
 3. 3. สัมภาษณ์ทีมชนะเลิศลงนิตยสาร a day

สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่

โทรศัพท์ 0 2357 3580 ต่อ 402 - 406

 

.

Read 7516 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction