Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

.

“น่านเน้อเจ้า ลวดลายของสายใยแห่งน่าน”
21.Apr.2017
Rate this item
(0 votes)

         n1

 

           ปกติเวลาเราได้ออกเดินทางไปสถานที่ต่างๆ สิ่งที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยครั้ง คือการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นพื้นเมือง ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานสักหนึ่งชิ้น “ผ้าทอ” ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานสร้างสรรค์ของหลายๆชุมชน ที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งในแต่ละภาคก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป

          สำหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ “น่านเน้อเจ้า” เกิดจากการสนับสนุนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน โดยเริ่มต้นจากการหาลายเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มผ้าทอ ซึ่งมีด้วยกัน 5 กลุ่ม และในปีนี้จะมี 4 กลุ่ม ที่จะทำการต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นท่กกว่าแค่ “ผ้าทอ”

 

n4

โดยการพัฒนาแบรนด์จะต้องผ่านกระบวนการคิดและลงเวทีประกวด เสมือนประกวดนางงามกันเลยทีเดียว จนสุดท้ายได้ผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะวางขายภายใต้แบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” ซึ่งและละกลุ่มนั้นมีเอกลักษณ์ของการสร้างสรรค์ลวดลายที่แตกต่างกัน ในรูปแบบ Product ที่มีความหลากหลาย  เหมาะกับลวดลาย และนัยของความหมายที่ซ่อนอยู่ ให้เป็นคุณค่าทางจิตใจกับผู้ที่ซื้อสินค้า อาทิ กลุ่มซาวหลวงจะเป็น “ลายบ่อสวก” นำลวดลายจากปากไหเคลือบโบนราณอายุกว่า 700 ปี ซึ่งมีความเชื่อว่าผ้าลายบ่อสวกนี้ จะนำมาซึ่งความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้สวมใส่ ฯลฯ

n3

 

สำหรับกลุ่มบ้านเชียงรายมีผ้าทอ “ลายตาโก้ง” ซึ่งเป็นผ้าลายเก่าแก่อยู่คู่ชุมชนมานับร้อยปี โดยที่นี่นำผ้าทอลายตาโก้งมาทำเป็นกนะเป๋าเหรียญขนาดกระทัดรัด น่ารัก เหมาะแก่การพกพา และซื้อง่าย จับต้องง่าย เป็นของฝากทั้งตัวเอง และฝากคนที่เรารักก็น่ารักไม่น้อยเลยทีเดียว

n5

 

การพัฒนาผ้าทอภายใต้แบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” คอลเลกชั่นใหม่ ล้วนแล้วแต่เกิดจากความตั้งใจและรักในผ่าทอ ที่ถือเป็นวิถีชีวิตของชาวน่านมาอย่างช้านาน โดยหวังว่าการพัฒนานอกจากจะทำให้เกิดการ กระจายไปในวงกว้างมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการสืบทอดอัตลักษณ์ และคุณค่าของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป อีกด้วย

 

 

.

Read 2355 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction