Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

.

ร่วมงานประชุมนานาชาติเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO
16.Apr.2021
Rate this item
(0 votes)

IMG 1497

อพท.6 นำผู้แทนภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ร่วมงานประชุมนานาชาติเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นผู้แทนเมืองน่าน ในฐานะเมืองที่เตรียมสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดน่าน ได้แก่ นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 อพท. นายสมโภช ทองสุก รองปลัด อบจ.น่าน ในฐานะผู้แทนนายก อบจ.น่าน นายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ ว่าที่ผู้ติดต่อประสานงานหลัก (Focal Point) นายภิรมย์ เทพสุคนธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน นางเพลินจิต พ่วงเจริญ รองประธานคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน และผู้แทนภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ เครือข่ายเยาวชนคน อพท. ของกองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน (DNYC) รวม 30 คน เข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก “Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021” ซึ่ง อบจ.เชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคีเมืองสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 8 – 10 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมนิมมาน คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จ.เชียงใหม่ ในฐานะสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ซึ่งได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดงานตามมาตรการ New Normal อย่างเคร่งครัด

118280


โดยงานประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ครั้งนี้ จัดให้มีการเสวนาในประเด็นการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ฯ ดังนี้
1.เรื่อง “เมืองสร้างสรรค์จากพลังความร่วมมือ” โดยผู้แทนภาคีเครือข่ายเมืองเชียงใหม่เป็นองค์เสวนา
2.เรื่อง “ความร่วมมือของเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ในประเทศไทย (Thailand Creative Cities Network: TCCN)” ซึ่งได้รับเกียรติจาก Prof.Dr. Masayuki Sasaki และ Ms.Nami Aiko ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ผ่านระบบ Video Conference จากประเทศญี่ปุ่น
3.เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของUnesco ในประเทศไทย” โดยผู้แทนจากสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ในประเทศไทยทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ สุโขทัย และกรุงเทพมหานคร เป็นองค์เสวนา
4.เรื่อง “ความพร้อมของเมืองในการเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO” โดยผู้แทนเมืองที่จะยื่นใบสมัครสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ให้ UNESCO พิจารณารับรองในปี 2564 ได้แก่ ผู้แทนจังหวัดน่าน สุพรรณบุรี เชียงราย และ เพชรบุรี ร่วมนำเสนอ โดยจังหวัดน่าน นายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ ในฐานะผู้ติดต่อประสานงานหลัก (Focal Point) ได้นำเสนอความพร้อมของจังหวัดน่านในมิติต่างๆ
5.เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO กับสถานการณ์โรคระบาด COVID19” เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น

118287

ทั้งนี้ การร่วมงานประชุมนานาชาติฯ ของคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO จังหวัดน่าน ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมแก่จังหวัดน่าน ที่จะยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ให้ UNESCO พิจารณารับรองในปี 2564

 

.

Read 34 times
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction