Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

.

สื่อโทรทัศน์/ วิดีโอ
สื่อโทรทัศน์/ วิดีโอ (185)

19.Jul.2017 Written by

รายการ เดินหน้าประเทศไทย ตอน ชีวิตใหม่ชุมชน ผ่านมรดกสุโขทัย 17 ก.ค.60

สัมภาษณ์ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท

ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

 

09.Jun.2017 Written by

ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ ให้สัมภาษณ์รายการห้องข่าวธุรกิจ 

ทางช่อง เนชั่นทีวี ช่อง 22

ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2560 เวลา 10.35 - 10.50 น.

11.May.2017 Written by

banner thai bridge03

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท
ผู้อำนวยการ อพท.
ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการ “สะพานเชื่อมไทย”
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ NBT
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

05.May.2017 Written by

banner king science02

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.

“ผมขอยกตัวอย่างกิจกรรมขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้กำหนดให้จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่พิเศษในการท่องเที่ยว และมีการจัดตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของ “ชุมชนบ่อสวก” และ “ชุมชนในเวียง” เป็นต้นแบบ โดยให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดแนวทาง สร้างการมีส่วนร่วม สร้างอาชีพ สร้างการกระจายรายได้ภายในชุมชน โดยให้การท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนา ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งถือได้ว่าเป็นการน้อมนำเอาหลักการของศาสตร์พระราชาที่การพัฒนาต้อง “ระเบิดจากข้างใน” เพื่อให้ชุมชนเข้าใจ เห็นประโยชน์ และอยากเข้าร่วม มาใช้สร้างความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงให้ชุมชน ก่อนที่จะเปิดรับการพัฒนาจากภายนอกเพื่อต่อยอดต่อไป ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างที่สร้างความเข้มแข็งโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อน ผมขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้มีการขยายงานออกไปให้ครอบคลุม และอยากให้พื้นที่ต่างๆ ได้น้อมนำศาสตร์พระราชานี้ไปใช้ในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้วย”

26.Apr.2017 Written by

เทปย้อนหลัง รายการ "นารีกระจ่าง"

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ยกกองถ่ายทอดสด(โอบี) มาถ่ายทำที่ชุมชนจักรยานโบราณบ้านโคก ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 21 เมษายน 2560 โดยมี อพท.7 ให้การสนับสนุนการถ่ายทอดสดในครั้งนี้

โดยนายสมจินต์ ชาญกระบี่ รอง ผจก.อพท.7 ร่วมออกรายการ กับนางอำพร ลีสุขสาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่3 บ้านโคก

มี ไดอาน่า จงจินตนาการ ชนานา นุตาคม และทัศนาวลัย จักรพงษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

30.Mar.2017 Written by

งานแถลงข่าวโครงการ

“ตามรอยพระบาทยาตรา เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ออกอากาศทางช่อง News NBT Thailand วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

banner king science

12.Mar.2017 Written by

รายการเคลียร์คัด ชัดเจน ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง 11

ออกอากาศวันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 20.00 น.

banner interview pattaya

06.Feb.2017 Written by

รายการเดินหน้าประเทศไทย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

15.Feb.2016 Written by

รายการ Business Samart

สัมภาษณ์พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท

ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

15.Feb.2016 Written by

รายการเดินหน้าประเทศไทย ออกอากาศวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559

สัมภาษณ์ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท

ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction