Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างทบทวนแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญฯ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่รองรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษ

Tagged under

ประกวดราคาจ้างทบทวนแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่รองรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Tagged under

4

วันที่ ๗ ธันวาคม​ ๒๕๖๒ นายธิติ จันทร์​แต่ง​ผล ผู้จัดการ​สำนักงาน​พื้นที่​พิเศษ ​๓ (อพท.๓)​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพท.๓ เข้าร่วมงาน "มหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพคนพิการจังหวัดชลบุรี" ณ ศูนย์​ประชุมพระมหาไถ่​พัทยา จัดโดยความร่วมมือของสำนักงาน​จัดหางาน​จังหวัด​ชลบุรี​และมูลนิธิ​พระมหาไถ่เพื่อพัฒนา​คนพิการจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์​เพื่อ​ส่งเสริม​การสร้าง​อาชีพและพัฒ​นาคุณภาพชีวิต​ของผู้พิการ และสร้างความตระหนัก​ถึงความสำคัญ​ของการสร้างโอกาสการทำงานของผู้พิการให้กับหน่วยงาน​ภาครัฐ​และเอกชน ทั้งนี้ อพท.๓ ได้รับโล่เกียรติ​คุณ​ ฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการขับเคลื่อนและส่งเสริมอาชีพ และการทำงานของผู้พิการสู่ความยั่งยืน โดยมี ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุลชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติ​มอบโล่เกียรติ​คุณ

3  2  1

ภายในงานมีพิธีลงนามความ​ร่วมมือ​ เรื่องการสร้างอาชีพและการมีงานทำของคนพิการสู่ความยั่งยืน  มีการแสดงของเด็กพิเศษ จากโรงเรียน​เด็ก​พิเศษ คุณพ่อเรย์ และมีการจัดแสดงนิทรรศการการจ้างงานของหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และสถานประกอบการโรงแรม

 

Tagged under

7 4

วันที่ ๖ ธันวาคม​ ๒๕๖๒ นายธิ​ติ​ จันทร์​แต่ง​ผล​  ผู้จัดการ​สำนักงาน​พื้นที่​พิเศษ​ ๓ (อพท.๓)​ พร้อมด้วยนายพนม​ วงศ์​ไท​ย รักษา​การผู้อำนว​ยการ ฝ่ายปฏิบัติการ​ และเจ้าหน้าที่​ อพท.๓ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว "เกี่ยวข้าววันพ่อ" จัดขึ้นโดยความร่วม​มือของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองปลาไหล เทศบาล​ตำบลหนองปลาไหล, อำเภอบางละมุง, ​ สำนักงาน​วัฒนธรรม​จังหวัด​ชลบุรี,  อพท. , ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด "ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ" พัทยาก็มีนา สานต่อภูมิปัญญาชาวนาไทย เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้การทำนาตามภูมิปัญญาของชาวนาหนองปลาไหล จ.ชลบุรี โดยมีนายอำนาจ  เจริญ​ศรี  นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งมีนายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ​ เอกชน เครือข่าย​ชมรมส่งเสริม​การ​ท่องเที่ยว​โดย​ชุมชน​จังหวัด​ชลบุรี​ เครือข่าย​สถานประกอบการโรงแรมและที่พัก และสถาบันการศึกษา​เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

7 1  7 2  7 3

ภายในงานมีกิจกรรม​สาธิต​วิธี​การเกี่ยวข้าว และเรียนรู้​การทำขนมไทยพื้นบ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์พื้นที่การทำนา โดยการสร้างการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย เน้นการเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการลงมือเก็บเกี่ยวและพิธีกรรมทางความเชื่อในสมัยโบราณก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยมีปราชญ์ชุมชนในท้องถิ่นเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์   

 

Tagged under
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction