องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ข่าวสาร
23.มิ.ย..2559
                    เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ อพท. (๑) เป็นผู้แทน อพท. กล่าวเปิดงานแถลงข่าว “ความร่วมมือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการสร้างภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง (Destination Branding) และ

:: สื่อวิดีทัศน์ของ อพท. ::

สื่อประชาสัมพันธ์
23.มิ.ย..2559
ติดตามอ่านซีรีส์การท่องเที่ยวของ อพท. ได้ใน “มติชนสุดสัปดาห์” คอลัมน์อาสาพาเที่ยว ตอน เลยเถิด ฉบับวันที่ 24 มิ.ย. 59 โดย มนทิรา จูฑะพุทธิ
คลังความรู้
Hide Main content block
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction