องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ข่าวสาร
08.ต.ค..2558
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมายใต้โครงการ Thailand Sustainable Tourism Awards 2015 โดยแบ่งอกเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดรางวัลคนดีชุมชนที่สนับสนุนการท่องเที่ยว, การประกวดรางวัลผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(สื่อมวลชน)

:: สื่อวิดีทัศน์ของ อพท. ::

สื่อประชาสัมพันธ์
08.ก.ย..2558
booklet ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท. ฉบับ PDF สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านได้ที่นี่ครับ   .
คลังความรู้
01.ก.ย..2558
       ด้วยในกันยายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน ภาคชุมชนท้องถิ่น พร้อมด้วย สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
Hide Main content block
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea6 dastaarea7 dastaarea5

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction