• 96e42aca22b39f47ef7c8be9e6f773cf

    96e42aca22b39f47ef7c8be9e6f773cf

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

        ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความรักหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษมอบให้ของชุมชนแห่งอำเภอสันติสุข ก่อให้เกิดประเพณีแห่ครัวตานที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่และสวยงานที่สุดในจังหวัดน่าน “มหกรรมแห่ครัวตานล้านนา อำเภอสันติสุข” ได้รับการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีสภาวัฒนธรรมอำเภอสันติสุข เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๓ ตำบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแลวหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ สำหรับปี ๒๕๕๕ “มหกรรมแห่ครัวตานล้านนา” จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๑ – ๒ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ วัดป่าแดด ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข ซึ่ง อพท. สำนักงานเมืองน่าน ได้รับเกียรติให้มีส่วนร่วมในงานดังกล่าว ทั้งด้านการกำหนดแนวทางการจัดงานให้เกิดความยั่งยืน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน และได้รับผลสำเร็จในวัตถุประสงค์การจัดงาน ที่ชุมชนต้องการแสดงออกถึงความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา อันเป็นเจตนารมณ์ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว และการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดงาน

         การจัดงานที่เกิดขึ้นในปีนี้ ยังคงยิ่งใหญ่และสร้างความประทับใจแก่ผู้ได้เข้าร่วมงาน ขบวนแห่ครัวตานหรือองค์ไทยทานของแต่ละหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะสร้างเป็นปราสาทจำลอง มีการประดับตกแต่งด้วยวัสดุทางการเกษตรที่หาได้ภายในท้องถิ่น แต่งแต้มความสวยงามด้วยภูมิปัญญาของคนในชุมชน ตลอดจนองค์ประกอบของขบวนครัวตาน ทั้ง ขบวนตุง ขบวนธง ขบวนรำฟ้อน ขบวนอุบาสกอุบาสิกา ต่างได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกในชุมชนมาร่วมอัญเชิญด้วยความพร้อมเพรียง และล้วนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองที่สวยงามอย่าง ที่สุด

         จากความพยายามของผู้นำชุมชนที่ต้องการให้งาน “มหกรรมแห่ครัวตานล้านนา” เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับอำเภอสันติสุขต่อไปอย่างยั่งยืน สร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง และสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้มาสัมผัสอย่างไม่รู้ลืม เป็นงานที่ช่วยเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของสมาชิกในชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างคนครอบครัวเดียวกันต่อไป จากความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดงานในปีนี้ โดยไม่เน้นการประชันขันแข่ง ไม่เอาเงินเป็นตัวตั้ง กับภาพที่ปรากฏแก่ผู้เข้าชมงานเชื่อมั่นว่า “มหกรรมแห่ครัวตานล้านนา อำเภอสันติสุข” จะยังยิ่งใหญ่และสวยงามด้วยความรักและศรัทธาอย่างยั่งยืน

 

Highlight

ข่าว อพท.

ธ.ค. 08, 2557

อพท. จับมือมหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

นางศิริกุล กสิวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ อพท. และผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ลงนามความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร… อ่านต่อ...
พ.ย. 21, 2557

อพท. จัดแคมเปญ...ค้นหาประสบการณ์โลว์คาร์บอนจากนักท่องเที่ยว

เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน - พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง… อ่านต่อ...
พ.ย. 18, 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน… อ่านต่อ...
พ.ย. 01, 2557

กระตุ้นเกาะกระแสเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษด้วยพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปกับ อพท. : …

ปัจจุบันคนนิยมหันมาขี่จักรยานกันเพิ่มมากขึ้น ทั้งการใช้งานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน… อ่านต่อ...
ส.ค. 26, 2557

โครงการ Green Office

เกณฑ์ Green office เกณฑ์คะแนน แผ่นพับ การอบรมวิธีการคัดแยกขยะในอาคารอย่างถูกวิธี (Presentation) อ่านต่อ...
มิ.ย. 27, 2557

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ศึกษาดูงาน ระบบ e-Office ของ อพท.

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ศึกษาดูงาน ระบบ e-Office ของ อพท. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. โดยสำนักบริหารกลาง… อ่านต่อ...
พ.ย. 21, 2557

อพท. จัดแคมเปญ...ค้นหาประสบการณ์โลว์คาร์บอนจากนักท่องเที่ยว

เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน - พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง… อ่านต่อ...
มี.ค. 24, 2557

ยิ่งลักษณ์ ตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยว ๒ ล้านล้านบาท ในปี ๕๘ เลิกเสียที “เที่ยวไทย เพราะราคาถูก”

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว… อ่านต่อ...
ธ.ค. 08, 2557

อพท. จับมือมหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

นางศิริกุล กสิวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ อพท. และผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ลงนามความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร… อ่านต่อ...
พ.ย. 01, 2557

รวมเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ

photo credit : http://www.krabi-tourism.com/ เกาะช้าง แผนที่เส้นทางจักยานบ้านด่านใหม่ แผนที่เส้นทางจักรยานบ้านสลักเพชร… อ่านต่อ...
ต.ค. 29, 2557

งานสัมมนาเสริมจริยธรรมองค์กรประจำปี 2557

สำนักสื่อสารองค์กร ได้จัดงานสัมมนาเสริมจริยธรรมองค์กรประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก พระราชปฏิภาณมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูร และนายเฉลิมศักดิ์… อ่านต่อ...
พ.ย. 18, 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน… อ่านต่อ...
ต.ค. 30, 2557

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอให้จ้างบรรจุเป็นนักบริหาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอให้จ้างบรรจุเป็นนักบริหาร แนบท้าย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอให้จ้างบรรจุเป็นนักบริหาร อ่านต่อ...
ต.ค. 28, 2557

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง รายละเอียดตำแหน่ง อ่านต่อ...
ต.ค. 14, 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดการ และรองผู้จัดการพื้นที่พิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดการ และรองผู้จัดการพื้นที่พิเศษ… อ่านต่อ...

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

TORโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนา Knowledge Facilitator

TORจัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนา Knowledge Facilitator ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

TOR งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

จัดทำเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร.

TOR จัดทำเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร. ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

สื่อประชาสัมพันธ์

DASTA NEWS No.53DASTA NEWS No.53
08/12/2557
DASTA NEWS No.52DASTA NEWS No.52
08/12/2557
CEO 360 องศา 06 12 14...
รายการ รักบ้านเกิด ตอน...
รายการ รักบ้านเกิด ตอน...
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทั...
อพท. เร่งผลิต...
เที่ยวเกาะเลาะอ่าว spot

คลังความรู้

พื้นที่พิเศษ


 

@ รับข่าวสาร

ปฏิทินกิจกรรม

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
ธันวาคม 2014
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31