1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

        ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความรักหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษมอบให้ของชุมชนแห่งอำเภอสันติสุข ก่อให้เกิดประเพณีแห่ครัวตานที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่และสวยงานที่สุดในจังหวัดน่าน “มหกรรมแห่ครัวตานล้านนา อำเภอสันติสุข” ได้รับการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีสภาวัฒนธรรมอำเภอสันติสุข เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๓ ตำบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแลวหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ สำหรับปี ๒๕๕๕ “มหกรรมแห่ครัวตานล้านนา” จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๑ – ๒ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ วัดป่าแดด ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข ซึ่ง อพท. สำนักงานเมืองน่าน ได้รับเกียรติให้มีส่วนร่วมในงานดังกล่าว ทั้งด้านการกำหนดแนวทางการจัดงานให้เกิดความยั่งยืน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน และได้รับผลสำเร็จในวัตถุประสงค์การจัดงาน ที่ชุมชนต้องการแสดงออกถึงความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา อันเป็นเจตนารมณ์ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว และการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดงาน

         การจัดงานที่เกิดขึ้นในปีนี้ ยังคงยิ่งใหญ่และสร้างความประทับใจแก่ผู้ได้เข้าร่วมงาน ขบวนแห่ครัวตานหรือองค์ไทยทานของแต่ละหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะสร้างเป็นปราสาทจำลอง มีการประดับตกแต่งด้วยวัสดุทางการเกษตรที่หาได้ภายในท้องถิ่น แต่งแต้มความสวยงามด้วยภูมิปัญญาของคนในชุมชน ตลอดจนองค์ประกอบของขบวนครัวตาน ทั้ง ขบวนตุง ขบวนธง ขบวนรำฟ้อน ขบวนอุบาสกอุบาสิกา ต่างได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกในชุมชนมาร่วมอัญเชิญด้วยความพร้อมเพรียง และล้วนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองที่สวยงามอย่าง ที่สุด

         จากความพยายามของผู้นำชุมชนที่ต้องการให้งาน “มหกรรมแห่ครัวตานล้านนา” เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับอำเภอสันติสุขต่อไปอย่างยั่งยืน สร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง และสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้มาสัมผัสอย่างไม่รู้ลืม เป็นงานที่ช่วยเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของสมาชิกในชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างคนครอบครัวเดียวกันต่อไป จากความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดงานในปีนี้ โดยไม่เน้นการประชันขันแข่ง ไม่เอาเงินเป็นตัวตั้ง กับภาพที่ปรากฏแก่ผู้เข้าชมงานเชื่อมั่นว่า “มหกรรมแห่ครัวตานล้านนา อำเภอสันติสุข” จะยังยิ่งใหญ่และสวยงามด้วยความรักและศรัทธาอย่างยั่งยืน

 

Highlight

ข่าว อพท.

ก.ค. 02, 2558

ประกาศ ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประกาศ ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ แนบท้ายประกาศ ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ อ่านต่อ...
มิ.ย. 26, 2558

ภาพกิจกรรมของ อพท. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 83 ปีสำนักนายกฯ

เก็บตกภาพกิจกรรมของ อพท. ในการจัดนิทรรศการหัวข้อ “ความสำเร็จชุมชนความสำเร็จของ อพท.” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 83 ปีสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ...
มิ.ย. 25, 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)เรื่อง… อ่านต่อ...
พ.ค. 07, 2558

หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงาน

๑. คุณสมบัติ ๑.๑ กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ อพท.… อ่านต่อ...
เม.ย. 13, 2558

การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญภายใต้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ภาคกลาง …

นาย พิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมหารือกับ สศช.และ สทช ถึงแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 9 เมษายน… อ่านต่อ...
เม.ย. 09, 2558

อพท. ขอมอบหนังสือ นันทปฏิมา ทัศนาพุทธศิลป์นครน่าน ให้กับผู้สนใจ

อพท. ขอมอบหนังสือ นันทปฏิมา ทัศนาพุทธศิลป์นครน่าน ให้กับผู้สนใจจำนวน 10 ท่าน โดยมีเงื่อนไขเพียงขอให้ท่านส่ง… อ่านต่อ...
ก.พ. 10, 2558

“Koh Mak Unplugged Fest” Eats – Art – Film Melody

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับชาวชุมชนเกาะหมาก จ. ตราด ร่วมจัดงาน “Koh Mak Unplugged Fest”… อ่านต่อ...
พ.ย. 21, 2557

อพท. จัดแคมเปญ...ค้นหาประสบการณ์โลว์คาร์บอนจากนักท่องเที่ยว

เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน - พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง… อ่านต่อ...
มิ.ย. 26, 2558

ภาพกิจกรรมของ อพท. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 83 ปีสำนักนายกฯ

เก็บตกภาพกิจกรรมของ อพท. ในการจัดนิทรรศการหัวข้อ “ความสำเร็จชุมชนความสำเร็จของ อพท.” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 83 ปีสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ...
มิ.ย. 16, 2558

คำชมเชยจากนายกรัฐมนตรี ถึงผลการปฏิบัติงานของอพท.

คำชมเชยจากนายกรัฐมนตรี ถึงผลการปฏิบัติงานของอพท. ‘หากช่วยกันอะไรก็จะดีขึ้น สร้างสรรค์ประเทศไทย’ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหนังสือตอบกลับถึง อพท.… อ่านต่อ...
มิ.ย. 11, 2558

อพท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”

Insert/Edit Image วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายดำรงค์ แสงกวีเลิศ รองผู้อำนวยการ อพท.(๑) เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต… อ่านต่อ...
ก.ค. 02, 2558

ประกาศ ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประกาศ ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ แนบท้ายประกาศ ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ อ่านต่อ...
มิ.ย. 25, 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)เรื่อง… อ่านต่อ...
มิ.ย. 14, 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ…

Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนฯ Download แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนฯ อ่านต่อ...
พ.ค. 25, 2558

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)เรื่อง… อ่านต่อ...

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

TORโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนา Knowledge Facilitator

TORจัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนา Knowledge Facilitator ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

TOR งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

จัดทำเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร.

TOR จัดทำเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร. ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

สื่อประชาสัมพันธ์

DASTA NEWS No.53DASTA NEWS No.53
08/12/2557
DASTA NEWS No.52DASTA NEWS No.52
08/12/2557
เดินหน้าประเทศไทย 4...
CEO 360 องศา 06 12 14...
รายการ รักบ้านเกิด ตอน...
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทั...
อพท. เร่งผลิต...
เที่ยวเกาะเลาะอ่าว spot


คลังความรู้

พื้นที่พิเศษ


 

@ รับข่าวสาร

ปฏิทินกิจกรรม

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
กรกฎาคม 2015
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31