1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

        ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความรักหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษมอบให้ของชุมชนแห่งอำเภอสันติสุข ก่อให้เกิดประเพณีแห่ครัวตานที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่และสวยงานที่สุดในจังหวัดน่าน “มหกรรมแห่ครัวตานล้านนา อำเภอสันติสุข” ได้รับการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีสภาวัฒนธรรมอำเภอสันติสุข เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๓ ตำบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแลวหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ สำหรับปี ๒๕๕๕ “มหกรรมแห่ครัวตานล้านนา” จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๑ – ๒ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ วัดป่าแดด ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข ซึ่ง อพท. สำนักงานเมืองน่าน ได้รับเกียรติให้มีส่วนร่วมในงานดังกล่าว ทั้งด้านการกำหนดแนวทางการจัดงานให้เกิดความยั่งยืน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน และได้รับผลสำเร็จในวัตถุประสงค์การจัดงาน ที่ชุมชนต้องการแสดงออกถึงความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา อันเป็นเจตนารมณ์ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว และการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดงาน

         การจัดงานที่เกิดขึ้นในปีนี้ ยังคงยิ่งใหญ่และสร้างความประทับใจแก่ผู้ได้เข้าร่วมงาน ขบวนแห่ครัวตานหรือองค์ไทยทานของแต่ละหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะสร้างเป็นปราสาทจำลอง มีการประดับตกแต่งด้วยวัสดุทางการเกษตรที่หาได้ภายในท้องถิ่น แต่งแต้มความสวยงามด้วยภูมิปัญญาของคนในชุมชน ตลอดจนองค์ประกอบของขบวนครัวตาน ทั้ง ขบวนตุง ขบวนธง ขบวนรำฟ้อน ขบวนอุบาสกอุบาสิกา ต่างได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกในชุมชนมาร่วมอัญเชิญด้วยความพร้อมเพรียง และล้วนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองที่สวยงามอย่าง ที่สุด

         จากความพยายามของผู้นำชุมชนที่ต้องการให้งาน “มหกรรมแห่ครัวตานล้านนา” เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับอำเภอสันติสุขต่อไปอย่างยั่งยืน สร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง และสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้มาสัมผัสอย่างไม่รู้ลืม เป็นงานที่ช่วยเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของสมาชิกในชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างคนครอบครัวเดียวกันต่อไป จากความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดงานในปีนี้ โดยไม่เน้นการประชันขันแข่ง ไม่เอาเงินเป็นตัวตั้ง กับภาพที่ปรากฏแก่ผู้เข้าชมงานเชื่อมั่นว่า “มหกรรมแห่ครัวตานล้านนา อำเภอสันติสุข” จะยังยิ่งใหญ่และสวยงามด้วยความรักและศรัทธาอย่างยั่งยืน

 

Highlight

ข่าว อพท.

พ.ย. 21, 2557

อพท. จัดแคมเปญ...ค้นหาประสบการณ์โลว์คาร์บอนจากนักท่องเที่ยว

เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน - พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง… อ่านต่อ...
พ.ย. 18, 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน… อ่านต่อ...
พ.ย. 01, 2557

รวมเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ

photo credit : http://www.krabi-tourism.com/ เกาะช้าง แผนที่เส้นทางจักยานบ้านด่านใหม่ แผนที่เส้นทางจักรยานบ้านสลักเพชร… อ่านต่อ...
พ.ย. 01, 2557

กระตุ้นเกาะกระแสเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษด้วยพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปกับ อพท. : …

ปัจจุบันคนนิยมหันมาขี่จักรยานกันเพิ่มมากขึ้น ทั้งการใช้งานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน… อ่านต่อ...
ส.ค. 26, 2557

โครงการ Green Office

เกณฑ์ Green office เกณฑ์คะแนน แผ่นพับ การอบรมวิธีการคัดแยกขยะในอาคารอย่างถูกวิธี (Presentation) อ่านต่อ...
มิ.ย. 27, 2557

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ศึกษาดูงาน ระบบ e-Office ของ อพท.

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ศึกษาดูงาน ระบบ e-Office ของ อพท. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. โดยสำนักบริหารกลาง… อ่านต่อ...
พ.ย. 21, 2557

อพท. จัดแคมเปญ...ค้นหาประสบการณ์โลว์คาร์บอนจากนักท่องเที่ยว

เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน - พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง… อ่านต่อ...
มี.ค. 24, 2557

ยิ่งลักษณ์ ตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยว ๒ ล้านล้านบาท ในปี ๕๘ เลิกเสียที “เที่ยวไทย เพราะราคาถูก”

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว… อ่านต่อ...
พ.ย. 01, 2557

รวมเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ

photo credit : http://www.krabi-tourism.com/ เกาะช้าง แผนที่เส้นทางจักยานบ้านด่านใหม่ แผนที่เส้นทางจักรยานบ้านสลักเพชร… อ่านต่อ...
ต.ค. 29, 2557

งานสัมมนาเสริมจริยธรรมองค์กรประจำปี 2557

สำนักสื่อสารองค์กร ได้จัดงานสัมมนาเสริมจริยธรรมองค์กรประจำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก พระราชปฏิภาณมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูร และนายเฉลิมศักดิ์… อ่านต่อ...
ต.ค. 07, 2557

อพท. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 12 ปีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คุณสุธีร์ สถนสถาพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.… อ่านต่อ...
พ.ย. 18, 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน… อ่านต่อ...
ต.ค. 30, 2557

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอให้จ้างบรรจุเป็นนักบริหาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอให้จ้างบรรจุเป็นนักบริหาร แนบท้าย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอให้จ้างบรรจุเป็นนักบริหาร อ่านต่อ...
ต.ค. 28, 2557

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง รายละเอียดตำแหน่ง อ่านต่อ...
ต.ค. 14, 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดการ และรองผู้จัดการพื้นที่พิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดการ และรองผู้จัดการพื้นที่พิเศษ… อ่านต่อ...

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

TORโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนา Knowledge Facilitator

TORจัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนา Knowledge Facilitator ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

TOR งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

จัดทำเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร.

TOR จัดทำเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร. ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

สื่อประชาสัมพันธ์

รายการ รักบ้านเกิด ตอน...
รายการ รักบ้านเกิด ตอน...
รายการ รักบ้านเกิด ตอน...
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทั...
อพท. เร่งผลิต...
เที่ยวเกาะเลาะอ่าว spot


คลังความรู้

พื้นที่พิเศษ


 

@ รับข่าวสาร

ปฏิทินกิจกรรม

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
พฤศจิกายน 2014
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30