1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

        ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความรักหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษมอบให้ของชุมชนแห่งอำเภอสันติสุข ก่อให้เกิดประเพณีแห่ครัวตานที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่และสวยงานที่สุดในจังหวัดน่าน “มหกรรมแห่ครัวตานล้านนา อำเภอสันติสุข” ได้รับการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีสภาวัฒนธรรมอำเภอสันติสุข เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๓ ตำบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแลวหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ สำหรับปี ๒๕๕๕ “มหกรรมแห่ครัวตานล้านนา” จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๑ – ๒ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ วัดป่าแดด ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข ซึ่ง อพท. สำนักงานเมืองน่าน ได้รับเกียรติให้มีส่วนร่วมในงานดังกล่าว ทั้งด้านการกำหนดแนวทางการจัดงานให้เกิดความยั่งยืน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน และได้รับผลสำเร็จในวัตถุประสงค์การจัดงาน ที่ชุมชนต้องการแสดงออกถึงความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา อันเป็นเจตนารมณ์ที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว และการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดงาน

         การจัดงานที่เกิดขึ้นในปีนี้ ยังคงยิ่งใหญ่และสร้างความประทับใจแก่ผู้ได้เข้าร่วมงาน ขบวนแห่ครัวตานหรือองค์ไทยทานของแต่ละหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะสร้างเป็นปราสาทจำลอง มีการประดับตกแต่งด้วยวัสดุทางการเกษตรที่หาได้ภายในท้องถิ่น แต่งแต้มความสวยงามด้วยภูมิปัญญาของคนในชุมชน ตลอดจนองค์ประกอบของขบวนครัวตาน ทั้ง ขบวนตุง ขบวนธง ขบวนรำฟ้อน ขบวนอุบาสกอุบาสิกา ต่างได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกในชุมชนมาร่วมอัญเชิญด้วยความพร้อมเพรียง และล้วนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองที่สวยงามอย่าง ที่สุด

         จากความพยายามของผู้นำชุมชนที่ต้องการให้งาน “มหกรรมแห่ครัวตานล้านนา” เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับอำเภอสันติสุขต่อไปอย่างยั่งยืน สร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง และสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้มาสัมผัสอย่างไม่รู้ลืม เป็นงานที่ช่วยเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของสมาชิกในชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างคนครอบครัวเดียวกันต่อไป จากความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดงานในปีนี้ โดยไม่เน้นการประชันขันแข่ง ไม่เอาเงินเป็นตัวตั้ง กับภาพที่ปรากฏแก่ผู้เข้าชมงานเชื่อมั่นว่า “มหกรรมแห่ครัวตานล้านนา อำเภอสันติสุข” จะยังยิ่งใหญ่และสวยงามด้วยความรักและศรัทธาอย่างยั่งยืน

 

Highlight

ข่าว อพท.

มี.ค. 09, 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)เรื่อง… อ่านต่อ...
มี.ค. 03, 2558

เทศบาลตำบลพรุพรี เดินทางมาศึกษาดูงานหัวข้อ "การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ"

เทศบาลตำบลพรุพรี อำเภอบ้านนาสาร จ.สราษฏร์ธานี เดินทางมาศึกษาดูงานหัวข้อ "การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ" และรับฟังบรรยายพิเศษจาก นายสุเทพ… อ่านต่อ...
ก.พ. 25, 2558

อพท.๗ รุก “ประชุมภาคี” สร้างความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ปี ๒๕๕๘ ร่วมกัน

การดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กำลังก้าวสู่ปีที่ ๒ ส่งผลให้… อ่านต่อ...
มี.ค. 03, 2558

เทศบาลตำบลพรุพรี เดินทางมาศึกษาดูงานหัวข้อ "การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ"

เทศบาลตำบลพรุพรี อำเภอบ้านนาสาร จ.สราษฏร์ธานี เดินทางมาศึกษาดูงานหัวข้อ "การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ" และรับฟังบรรยายพิเศษจาก นายสุเทพ… อ่านต่อ...
ก.พ. 20, 2558

อพท. จัดพิธีเปิดสะพานท่าเทียบเรือสลักเพชร และจุดพักรถบ้านคลองสน

เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 มกราคม 2558 นายวัลลภ พลอยทับทิม ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย… อ่านต่อ...
ก.พ. 03, 2558

รับสมัคร ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนมัคคุเทศก์ …

ประกาศรับสมัคร ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนมัคคุเทศก์ (Training of Trainers)… อ่านต่อ...
ก.พ. 10, 2558

“Koh Mak Unplugged Fest” Eats – Art – Film Melody

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับชาวชุมชนเกาะหมาก จ. ตราด ร่วมจัดงาน “Koh Mak Unplugged Fest”… อ่านต่อ...
พ.ย. 21, 2557

อพท. จัดแคมเปญ...ค้นหาประสบการณ์โลว์คาร์บอนจากนักท่องเที่ยว

เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน - พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง… อ่านต่อ...
ก.พ. 25, 2558

อพท.๗ รุก “ประชุมภาคี” สร้างความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ปี ๒๕๕๘ ร่วมกัน

การดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กำลังก้าวสู่ปีที่ ๒ ส่งผลให้… อ่านต่อ...
ก.พ. 25, 2558

อพท.๗ เปิดตัวโครงการพระพุทธปุษยคีรี และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำเมืองโบราณอู่ทอง

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.๗) และบริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดให้มี “พิธีเปิดตัว ๒… อ่านต่อ...
มี.ค. 09, 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)เรื่อง… อ่านต่อ...
ก.พ. 23, 2558

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)เรื่อง… อ่านต่อ...
ก.พ. 20, 2558

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งนักบริหาร

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)เรื่อง… อ่านต่อ...
ก.พ. 09, 2558

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ สังกัดสำนักบริหารยุทธศาสตร์ 9 ก.พ. 2558

ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)เรื่อง… อ่านต่อ...

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

TORโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนา Knowledge Facilitator

TORจัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนา Knowledge Facilitator ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

TOR งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

จัดทำเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร.

TOR จัดทำเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร. ทะเบียนสัญญา อ่านต่อ...

สื่อประชาสัมพันธ์

DASTA NEWS No.53DASTA NEWS No.53
08/12/2557
DASTA NEWS No.52DASTA NEWS No.52
08/12/2557
CEO 360 องศา 06 12 14...
รายการ รักบ้านเกิด ตอน...
รายการ รักบ้านเกิด ตอน...
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทั...
อพท. เร่งผลิต...
เที่ยวเกาะเลาะอ่าว spot


คลังความรู้

พื้นที่พิเศษ


 

@ รับข่าวสาร

ปฏิทินกิจกรรม

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
มีนาคม 2015
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31