องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ข่าวสาร
18.พ.ค..2559
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมทำดี ปีนเขาเก็บขยะ ณ “ภูกระดึง” โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ใน วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2559 หรือสามารถร่วมสนับสนุนกิจกรรม (สปอนเซอร์)

:: สื่อวิดีทัศน์ของ อพท. ::

สื่อประชาสัมพันธ์
19.พ.ค..2559
ติดตามอ่านซีรีส์การท่องเที่ยวของ อพท. ได้ใน "มติชนสุดสัปดาห์" คอลัมน์อาสาพาเที่ยว ตอนเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว โลกร้อนสะเทือนถึงอาหาร ฉบับวันที่ 20 พ.ค. 59 โดย มนทิรา จูฑะพุทธิ
คลังความรู้
Hide Main content block
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction