1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

        สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (สพพ.๖) ได้รับเชิญร่วมรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ตอน น่าน ...พื้นที่พิเศษใหม่ ท่องเที่ยวยั่งยืน ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี (ช่อง ๙) เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

        ในรายการดังกล่าว เป็นรายการสด ซึ่งมีผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการ ได้แก่ นายภิรมย์ เทพสุคนธ์ ประธานที่ปรึกษาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน นายสมเจตน์ วิมลเกษม หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่าน และนายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนและประสานงาน สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน โดยมีพิธีกรชื่อดัง คุณวิศาล ดิลกวนิช และคุณนีรชา หลิมสมบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เนื้อหาที่มีการนำเสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน เช่น ความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว ความสำคัญที่นำมาสู่การประกาศพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับภาคประชาชนและการมีส่วนร่วมจากภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน และเหนืออื่นใด คือ การดำเนินการเพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “อยากให้จังหวัดน่าน รักษาวัฒนธรรมอย่างนี้ไว้"

         นอกจากการให้สัมภาษณ์สดในรายการแล้ว สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวีเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านสามารถสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกันให้ข้อมูล ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ชมรายการโทรศัพท์เข้าไปยังรายการจำนวนมาก ส่วนใหญ่แสดงความชื่นชมว่าน่านเป็นเมืองที่สวยงาม มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เป็นเมืองที่มีความสะอาด เงียบสงบ น่าอยู่อาศัย และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมาย หากมีโอกาสก็จะกลับไปเที่ยวชมเมืองน่านอีก