องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ข่าวสาร
28.ส.ค..2558
     องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร “ธรรมาภิบาลกับการบริหารงบประมาณแผ่นดิน” ได้รับเกียรติจากนายอดุล จันทรศักดิ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลปกครองพิษณุโลก (ซ้าย) เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีนายชูวิทย์ มิตรชอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
06.ส.ค..2558
.เอกสารโครงการศึกษาความเป้นไปได้ในการก่อสร้างกระเช้าภูกระดึง สามารถ download ได้ตาม link ที่ปรากฏ . 1
04.ส.ค..2558
เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. อพท.๔ ได้รับเชิญจากโรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1
03.ส.ค..2558
นายวัลลภ พลอยทับทิม ประธานกพท. มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในนาม กพท. ต่อนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ 1
01.ส.ค..2558
  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 1
สื่อประชาสัมพันธ์
08.ธ.ค..2557
            Download
08.ธ.ค..2557
            Download
08.ธ.ค..2557
              Download
15.ส.ค..2557
                Download
คลังความรู้
18.ส.ค..2558
     การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยพาหนะที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในพื้นที่เมืองเก่าน่าน เป็นโครงการที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านให้การสนับสนุน
07.ส.ค..2558
 จังหวัดเลยตั้งอยู่ภาคอีสานตอนบน    ติดกับจังหวัดพิษณุโลก  หนองคาย  1
27.ก.ค..2558
เส้นทางจักรยานในพื้นที่พิเศษต่างๆของ อพท. เกาะช้าง แผนที่เส้นทางจักยานบ้านด่านใหม่ 1
29.พ.ค..2558
ร่วมค้นหาความลับของเมืองโบราณอู่ทองไปกับเรา ในสารคดีชุด “อู่ทอง อู่อารยธรรม”
23.ก.ย..2557
                 หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “เมืองโบราณอู่ทอง” 1
Hide Main content block

unwto link main01 ecotourism gstcouncil

lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3

dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction