องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ข่าวสาร
23.มิ.ย..2559
                    เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ อพท. (๑) เป็นผู้แทน อพท. กล่าวเปิดงานแถลงข่าว “ความร่วมมือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการสร้างภาพลักษณ์จุดหมายปลายทาง (Destination Branding) และ

:: สื่อวิดีทัศน์ของ อพท. ::

สื่อประชาสัมพันธ์
คลังความรู้
Hide Main content block
unwto link main01 ecotourism gstcouncil
lowcarbon creativetourism dastaarea1 dastaarea3
dastaarea4 dastaarea5 dastaarea6 dastaarea7

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ 

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction