• 96e42aca22b39f47ef7c8be9e6f773cf

    96e42aca22b39f47ef7c8be9e6f773cf

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

โครงการทำระบบเตาเผาขยะแบบไร้มลพิษ ประหยัดพลังงานบริเวณอาคารเตาเผาขยะเดิม ภายในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี