องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (Thailand Creative Cities Network TCCN 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1644568200
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (Thailand Creative Cities Network TCCN 2022).pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.379
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    3 ครั้ง