องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้างการประเมินรายได้ชุมชนและวิเคราะห์การกระจายรายได้ในพื้นที่พิเศษ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1650617100
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    ประกวดราคาจ้างการประเมินรายได้ชุมชนและวิเคราะห์การกระจายรายได้ในพื้นที่พิเศษ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.388
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง