องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1646728920
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    ประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.397
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    1 ครั้ง