องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประสานงาน กิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษเลย โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นางสาวกัญญารัตน์ เลื่อมทัยสงค์)

1635775860
ขนาดตัวอักษร

คลิ๊กลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลดไหล์ PDF