องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการตลาด การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อกระตุ้นรายได้ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1637895360
ขนาดตัวอักษร

คลิ๊กลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF