องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการประกวดราคาจ้างกิจกรรมการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและส่งเสริมการใช้พื้นเชิงสร้างสรรค์เพื่อ สร้างธุรกิจใหม่ที่สนับสนุนการท่องเที่ยว (Creative Space) ในพื้นที่พิเศษเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1637896260
ขนาดตัวอักษร

คลิ๊กลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF