องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างจัดทำมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเสมือนจริง ในพื้นที่สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง

1639019820
ขนาดตัวอักษร

คลิ๊กลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF