องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษากิจกรรมทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และดำ เนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก

1647401820
ขนาดตัวอักษร

คลิ๊กลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF