องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก

1643778300
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.527
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง