องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1649323440
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    13(E-B~1.PDF
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.546
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง