องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สทช. จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

1651216680
ขนาดตัวอักษร

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. เป็นประธานกล่าวเปิด "กิจกรรมการยกระดับการนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการเชื่อมโยงสู่ตลาดมูลค่าสูง (CBT Travel Mart)” พร้อมด้วย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. นางสาววรรณวิภา ภานุมาต ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมถึง เจ้าหน้าที่ อพท. ในการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 กว่าบริษัท ทั้งผู้ประกอบการภายในประเทศ และผู้ประกอบการจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ​เกี่ยวกับ​การท่องเที่ยว​โด​ยชุมชน​ให้แก่ผู้ประกอบ​การธุรกิจท่อ​งเที่ยวเพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันกับชุมชน
การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 เนื้อหาที่น่าสนใจ จากวิทยากรซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนมาอย่างดี ดังนี้ 
- แนวคิดการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (win-win situation Concept) : เพื่อให้เข้าใจรูปแบบแนวคิดการเจรจาต่อรองรูปแบบ win-win situation ซึ่งเป็นรูปแบบการเจรจาต่อรอง พูดคุยกันระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่พึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย รวมไปถึง
รูปแบบการทำงานร่วมกับชุมชนในรูปแบบของ MICE โดย คุณกฤษณี ศรีษะทิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท Stream Events Asia Ltd. 
- เรื่องการทำงานของบริษัทและชุมชนท่องเที่ยว : วิธีการทำงานร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและชุมชน ข้อควรปฏิบัติของบริษัทนำเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวควรเป็นอย่างไร และการแชร์ประสบการณ์การทำงานของบริษัท/ผู้ประกอบการที่ทำงานร่วมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย คุณปณต ประคองทรัพย์ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (TRTA) /ผู้ก่อตั้งทัวร์เมิงไต
ทั้งนี้การอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย เกิดการเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ใช่และใจตรงกัน จนเกิดการกระจายรายได้และนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมลงไปยังชุมชนเป้าหมายได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งหลังจากการอบรมแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการนำเสอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว (Pitching) ของชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก และกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ต่อไป