องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ๑๒ สาขา ด้านสุขอนามัยและมาตรฐานด้านสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศในพื้นที่จังหวัดน่าน

1653550740
ขนาดตัวอักษร

 

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นาย ธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ มอบหมายให้ นางศุภรดา กานดิศยากุล ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ พร้อมด้วยนายวรวรีร์ จารุภุมมิก เจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ เป็นผู้แทนเข้าร่วมร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ๑๒ สาขา ด้านสุขอนามัยและมาตรฐานด้านสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ โรงแรมน่านบูติดรีสอร์ท อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน