องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เมืองดนตรีสุพรรณบุรี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

1655708400
ขนาดตัวอักษร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เมืองดนตรีสุพรรณบุรี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง