องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้าง การจ้างโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

1654853340
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    เอกสารประกวดราคา และประกาศ 14-2565.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.643
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง