องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจ้างออกแบบถนนสายวัฒนธรรมสร้างสรรค์เชื่อมโยงเมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1637995680
ขนาดตัวอักษร

ประกาศจ้างออกแบบถนนสายวัฒนธรรมสร้างสรรค์เชื่อมโยงเมืองมรดกโลกและเมืองสร้างสรรค์  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศจ้างออกแบบถนนสายวัฒนธรรมสร้างสรรค (1).pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.406
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    1 ครั้ง