องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากิจกรรมพัฒนามาตรการการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว

1657090860
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศผู้ชนะ.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.272
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง