องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

11 กรกฎาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

1657506840
ขนาดตัวอักษร

11 กรกฎาคม 2565 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย, สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ (อพท.๕) โดยมี นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ผู้แทนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จังหวัดเลย มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมงานกว่า 500 คน