องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย ตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

1658695140
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย ตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน

การประชุมครั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเชียงคานตามเกณฑ์ GSTC กระบวนการขับเคลื่อนและผลการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว ในพื้นที่ต้นแบบตามเกณฑ์ GSTC และ Road Map การพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเชียงคานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายมาตรฐานระดับโลก ทั้งนี้องค์กรภาคประชาชนเพื่อการท่องเที่ยวเชียงคานอย่างยั่งยืน แนะนำตัวคณะทำงานที่ได้มาจากกระบวนการคัดเลือก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเลย ตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) และยังรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ก่อตั้ง จวบจนที่ได้ติดอันดับเมือง 100 แหล่งท่องเที่ยวของโลก และพร้อมการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเชียงคานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายต่อไป