องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.4 ร่วมงาน ตลาดต้องชม “ตลาดริมน้ำย้อน รอยวัฒนธรรมชุมชนเทศบาลเมืองหนองปลิง”

1659597300
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2565  สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔)  เข้าร่วมงานตลาดต้องชมแห่งใหม่ ณ ตลาดริมน้ำย้อนรอยวัฒนธรรมชุมชนเทศบาลเมืองหนองปลิง โดย นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชมแห่งใหม่ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตลาด และเจ้าหน้าที่อพท.4 พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น งานนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งของกลไกการบริหารจัดการและการกระจายผลประโยชน์ของชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดกำแพงเพชร

ภายในงานตลาดริมน้ำย้อนรอยวัฒนธรรมชุมชนเทศบาลเมืองหนองปลิง มีสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนหนองปลิงได้มาจัดจำหน่ายจำนวนมาก และการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) ที่สร้างสีสัน ความสนุกสนานที่นำเสนอเอกลักษณ์ของชุมชนหนองปลิง พร้อมทั้งมีกิจกรรม DIY ให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ร่วมทำ “ฟรี” ตลอดทั้งงาน