องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.๔ ยกประเพณี สืบสาน เตรียมพัฒนา "ดำนา ปาเป้า วิถีเมืองบางขลัง"

1660578000
ขนาดตัวอักษร

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ หรือ (อพท.๔) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยครั้งนี้ อพท.๔ ได้มอบหมาย นางสาวชรินทิพย์  อ่อนสุวรรณ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววีถีเมืองบางขลัง จัดกิจกรรมดำนา ปาเป้า วิถีเมืองบางขลัง ณ ไร่ฟุ้งเฟื่อง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 โดยได้รับเกียรติจากนายชาตรี  สุขแจ่ม นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบางขลัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมี
นายแดง ยศวิชัย ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเมืองบางขลัง กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุโขทัย เครือข่ายเกษตรสุโขทัย คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
บ้านวัดโบสถ์ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกษตรกรและศิลปินเกี่ยวกับดนตรี กวีศิลป์ การออกบูธจำหน่ายสินค้าจากเครือข่ายการเกษตร พร้อมสัมผัสกับหุ่นฟาง จากฝีมือเกษตรกร ชาวนาเมืองบางขลัง ที่ร่วมแรงร่วมใจนำเสนอวิถีชีวิต มนต์เสน่ห์บ้านทุ่งผ่านหุ่นฟาง

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีพื้นบ้าน อันดีงาม และเป็นอัตลักษณ์ ของเมืองบางขลัง ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงยกระดับสู่กิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไปในอนาคต