องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

 21-23 กันยายน 2565 กิจกรรมอบรม "การสร้างวิดิโออย่าง มืออาชีพ" ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย

1664396580
ขนาดตัวอักษร

    21-23 กันยายน 2565  สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) จัดกิจกรรมอบรม "การสร้างวิดิโออย่าง
มืออาชีพ" ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย โดยมีนายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 กล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมเชียงคาน
ริเวอร์กรีนฮิลล์ อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
    ภายในงานอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมอบรม จึงมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน ได้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน ผู้มีอิทธิพลทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค(อินฟูเอนเซอร์) และผู้ร่วมอบรมเดินทาง
มาจาก สปป.ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงไชยะบุรี แขวงหลวงพระบาง