องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาดสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จำนวน 4รายการ

1664443380
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    sale3.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.049
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    2 ครั้ง