องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สาขา) จำนวน 6 รายการ

1664443560
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    sale3-2.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.051
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    5 ครั้ง