องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.3 ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและจักรยานไฟฟ้าในแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ 3

1666768860
ขนาดตัวอักษร

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์  ประเทศไทย จำกัด ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับรถยนต์และจักรยานไฟฟ้าในแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมือง 3 เพื่อเสริมสร้างสมดุลแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐ ในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานทางเลือกเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอน