องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

2 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยยั่งยืน (องค์ การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

1667381760
ขนาดตัวอักษร

คลิ๊กลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF