องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

10 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างบุคคลปฏิบัติงานประสานงานกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

1668060840
ขนาดตัวอักษร

 

 

 

  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (นายณรงค์ โคตร.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.476
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง