องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นาย อารัญ บุญชัย ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1668157740
ขนาดตัวอักษร

 

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. พร้อมด้วย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. และนายพลากร บุปผาธนากร ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นาย อารัญ บุญชัย  ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

          โอกาสนี้ ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการทำงานของ อพท. และยินดีสนับสนุนเชิงนโยบายการดำเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยพร้อมที่จะผลักดันง[ประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวร่วมกัน