องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.๔ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่ม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

1668492780
ขนาดตัวอักษร

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ หรือ อพท.๔  เข้าร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี  ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย นำโดย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นาวสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ประกอบพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้นมา เพื่อบรรเทาทุกข์ยากแก่มวลพสกนิกร ให้รอดพ้นจากความแห้งแล้ง

ทั้งนี้  โครงการพระราชดำริฝนหลวง เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อน ทุกข์ยากของราษฎร และเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จึงทรงนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกร ให้พ้นจากความแห้งแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการน้ำ มาจนถึงปัจจุบันนี้