องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

14 พ.ย. 2565 ประกาศองค์ การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมแสดงงานศิลป์ และงานสร้างสรรค์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างคุณค่าภายใต้รูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1668412500
ขนาดตัวอักษร

 

 

 

 

 

  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ลว 14 พ.ย. 65.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.441
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง