องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

14 พ.ย. 2565 ประกาศเอกสารประกวดราคา จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ การจ้างกิจกรรมแสดงงานศิลป์และงานสร้างสรรค์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างคุณค่าภายใต้รูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ตามประกาศ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

1668412920
ขนาดตัวอักษร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ไฟล์แนบ :
    เอกสารประกวดราคา เลขที่ 1-2565.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.418
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง