องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

15 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประสานงาน กิจกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการยกระดับการบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

1668481860
ขนาดตัวอักษร

 

 

 

  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ลงวันที่ 15 พฤศ.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.506
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง