องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)

1664772420
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 4 .pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.907
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    0 ครั้ง