องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา Coworking Space ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตามแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1669353900
ขนาดตัวอักษร

 

 

 

  • ไฟล์แนบ :
    ประกาศยกเลิก ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.423
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    1 ครั้ง