องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

อพท.1 ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและฟื้นฟูคลองบางกะเจ้า

1673939580
ขนาดตัวอักษร

          วันที่ 10 มกราคม 2566 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. มอบหมายให้ นายมนัสวิน บุญทวี ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ปฎิบัติหน้าที่รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 1 และทีมเจ้าหน้าที่ อพท.1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาและฟื้นฟูคลองบางกะเจ้า ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
          การประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมกันหารือการดำเนินการฟื้นฟู พัฒนา และแก้ไขปัญหา “คลองบางกะเจ้า” ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสามารถต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวเส้นทางน้ำแห่งใหม่ต่อไป