องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

1673593620
ขนาดตัวอักษร
  • ไฟล์แนบ :
    เปลี่ยนแปลงแผน.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.431
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    3 ครั้ง